Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2008

Σφηκοπαγίδα

Μέχρι τώρα δεν είχα πρόβλημα με τις σφήκες. Επειδή όμως τις επόμενες ημέρες θα μεταφέρω τα μισά μελίσσια σε περιοχή όπου προβλέπονται μεγάλες μάχες με τις σφήκες κτλ ανέσυρα από την αποθήκη τις σφηκοπαγίδες. Είναι σκονισμένες γιατί δεν τις έχω χρησιμοποιήσει για πολύ καιρό αλλά πολύ αποτελεσματικές όπως έδειξαν τουλάχιστον στο παρελθόν.